کد پروژه: 384

نام پروژه: مطالعات امکانسنجی و طراحی فعالیتهای گردشگری در سواحل دریای عمان چابهار

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)

تاریخ پروژه 1397

محل پروژه : سواحل جنوبی شهر چابهار

دسته بندی: امکانسنجی- طراحی شهری

توضیحات:

بخش جنوبی سواحل بندر چابهار معروف به ساحل دریا بزرگ تنها سواحل اقیانوسی کشور ایران هستند که با توجه به زیبایی های بی نظیر قابلیت های زیادی برای جذب گردشگر دارا می­باشد. این سواحل بکر تا کنون مورد بهره­برداری قرار نگرفته اند. طرح حاضر شامل مطالعات امکانسنجی و طراحی حدود 60 هکتار از اراضی ساحلی جنوب چابهار می­باشند. هدف این شهر شناسایی قابلیت های این محدوده و طراحی منطبق با اقلیم و شرایط بومی چابهار بوده که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای شهر و اهالی چابهار کمترین مداخله را در طبیعت بکر و دست نخورده این محدوده داشته باشد و توسعه آن را در راستای سنت های بومی منطقه هدایت کند و با استفاده از پتانسیلهای بومی چابهار به جذب گردشگر بپردازد.

تهیه چارچوب طراحی شهری محدوده ساحلی و طراحی تفصیلی بخشهای عمومی و مشخص کردن زمین های قابل واگذاری به سرمایه گذاران به همراه دستورکار طراحی شهری این محدوده ها از خروجی های این طرح می­باشد.