کد پروژه : 391

نام پروژه: طرح مطالعه و امکان سنجی (پیاده‌محوری) پیاده‌راه‌های خیابان امیری، المهدی، کندرو چهارباندی مهرشهر، خیابان شریعتی عظیمیه و خیابان دانشکده و تهیه طرح اجرایی یکی از طرح‌ها بر اساس اولویت

کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج

تاریخ آغاز پروژه: 1398

محل پروژه: کرج- مناطق 1، 2، 4، 5، 9، 12

دسته بندی: طراحی شهری

توضیحات :

امروزه توجه جدی به ساماندهی حرکت پیاده، به عنوان یکی از مدهای حمل‌ونقلی، و گسترش فضاهای پیاده و در نتیجه ایجاد فضاهای شهری مطلوب و خلق فضاهای پیاده‌مدار، جز اولویت‌های مدیران شهری و در دستور کار ارکان ذی‌صلاح قرار دارد. در این میان دو رویکرد به این مسئله وجود خواهد داشت؛ اول اینکه به‌واسطه خلق چنین فضاهایی به جذب پیاده و حضور پذیری و تبعات مطلوب ناشی از آن دست‌یابیم. به بیانی دیگر طراحی، تأثیرگذار بر رفتار استفاده‌کنندگان بشود و دوم آنکه به‌واسطه وجود نوع خاصی از رفتار در فضا (تمایل به پیاده‌روی و فعالیت‌های مرتبط با آن) به طراحی درراستای مناسب نمودن آن فضا جهت استقبال از این نوع رفتار، پرداخته شود.

پروژه حاضر شامل مطالعه و امکان سنجی پیاده‌محوری در خیابان‌های امیری، المهدی، عظیمیه، دانشکده و بلوار شهرداری (کندرو چهارباندی مهرشهر) می‌باشد که در نهایت پس از اولویت‌بندی این خیابان‌ها (به لحاظ پیاده‌مدارسازی)، برای محور دارای بالاترین اولویت (چهارباندی مهرشهر) طرح اجرایی، و برای 4 محور دیگر پیشنهادات کلی در راستای پیاده‌مداری ارائه گردیده است. بدین صورت در طول خیابان شهرداری مهرشهر، پس از سیاست‌گذاری، تدوین چارچوب و دستورکارهای طراحی شهری، جهت تزریق سرزندگی و ارتقا کیفی فضا، حوزه‌های ویژه و پروژه‌های موضعی تعریف گردیده، و برای هریک از پروژه‌ها طرح جامع سه‌بعدی و همینطور طرح اجرایی تهیه گردیده است.