کد پروژه : 350

نام پروژه: طرح تفصیلی شهر هشتگرد

کارفرما: شهرداری هشتگرد

تاریخ آغاز پروژه: 1391

محل پروژه: شهر هشتگرد

دسته بندی: برنامه ریزی شهری

توضیحات :

شهر هشتگرد به وسعت 1084 هکتار مرکز شهرستان ساوجبلاغ استان البرز بوده و در ضلع جنوبی مسیر آزادراه کرج- قزوین واقع شده است. این محدوده شامل محدوده اصلی شهر هشتگرد به وسعت 993.7 هکتار و محدوده منفصل ینگی امام به مساحت 90.7 هکتار می باشد. پیرو تصویب طرح جامع شهر هشتگرد، شهرداری شهر هشتگرد در سال91 اقدام به انعقاد قرارداد طرح تفصیلی شهر هشتگرد با این مهندسان مشاور نموده است.

علیرغم اینکه شبکه ارتباطی پیشنهادی طرح جامع مصوب و طرح هادی پیشین شهر هشتگرد تا حد امکان پوشش یکنواخت و یکسانی را در نیمه شمالی شهر هشتگرد فراهم آورده است، اما در بخش‌های جنوبی که با بافت‌های ارگانیک، نامنسجم و پراکنده مواجه هستیم، تعیین دسترسی‌ها به صورت مقطعی و فاقد ارتباطات هدفمند بوده و نتوانسته ارتباطی منطقی میان مرز مصوب شهر و شبکه ارتباطی به عنوان عامل تحدیدکننده برقرار کند. براین اساس در طرح تفصیلی پیشنهاد شبکه‌ای که ضمن ساماندهی سلسله‌مراتب دسترسی و ترافیک شهری و در نظر گرفتن توسعه‌های جدید، بتواند تدقیق مرز محدوده شهر را از طریق معابر شریانی هدفمند سازد، بسیار مورد توجه بوده است.

رویکرد اصلی در کاربری اراضی پیشنهادی طرح تفصیلی شهر هشتگرد، رفع اشکالات طرح جامع در ارائه ساختار خدماتی مطلوب و توجه به توسعه های شهر هشتگرد و محدوده منفصل ینگی امام بوده است. بر این اساس موارد زیر در پیشنهادات طرح تفصیلی در بخش کاربری مطرح است:

  • ارتباط محورهای مختلط بصورت هدفمند و براساس پتانسیل محورها که بصورت پراکنده و فاقد انسجام در طرح جامع مشخص شده بود.
  • تدقیق کانون های خدماتی که در طرح جامع با عنوان پهنه S مشخص شده و رفع کاستی های این طرح بویژه در بخش جنوبی شهر هشتگرد و ینگی امام.
  • تقویت ارتباط شهرک های کوثر 1 و 2 با محلات پیرامون و تعیین تکلیف اراضی خدماتی در طرح های تفکیکی آنها. در طرح جامع تمامی این بخش ها (ناحیه یک) بصورت یکپارچه مسکونی دیده شده و الگوی خدماتی مشخص برای خدمات ارائه نگردیده است.