کد پروژه : 379

نام پروژه: طرح بدنه‌سازی بلوار غدیر قم

کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قم

تاریخ آغاز پروژه: 1395

محل پروژه: قم- 4 و 8

دسته بندی: طراحی شهری

توضیحات :

خیابان الغدیر به طول 8 کیلومتر، به عنوان ورودی غربی شهر قم درگذشته ورودی اصلی شهر قم از سمت اصفهان و در حال حاضر بلواری برای دسترسی شهرک‌های جدیدالتأسیس غربی قم به شهر محسوب می‌شود و امتدادش در راستای جنوب غربی ـ شمال شرقی کلیدی‌ترین عنصر ساختاری و جزء لاینفک شهر را تشکیل داده است. رشد شهر و تغییر حریم آن در سال‌های اخیر، اضافه شدن اراضی جهت ساخت مسکن مهر به شهر، ساخت شهرک‌های جدید ازجمله شهرک پردیسان، استقرار کاربری‌های تعمیرگاهی و انبارها در جوار محور و عدم توجه به ویژگی‌ها و پتانسیل‌های طبیعی، باعث شده تا دارای منظری ناخوانا و فاقد کیفیات محیطی باشد. این ویژگی نامطلوب نه‌تنها باعث پیدایش مسائل و مشکلات زیست‌محیطی، کالبدی و عملکردی شده بلکه با چشم‌انداز در نظر گرفته‌شده برای شهر قم در طرح‌های فرادست نیز سازش‌پذیر نمی‌باشد. این امر ضرورت بیش‌ازپیش زدودن این مشکل را آشکار کرده و پروژه طراحی شهری این محور را توجیه‌پذیر می‌نماید.

در این راستا، در « طرح بدنه‌سازی بلوار غدیر حدفاصل میدان ارتش تا ورودی شهر پردیسان» که از ورودی شهرک پردیسان آغازشده و تا میدان ارتش (ایران مرینوس) امتداد دارد، در طی فرایندی ، ضمن سیاست‌گذاری‌های کلی و ارائه ضوابط طراحی شهری جهت ساخت و ساز، ارائه مقاطع عرضی در طول محور، نحوه استفاده از زمین و توده‌گذاری و ارتفاع برای کلیه قطعات، و همچنین الگوی نماسازی در راستای ارتقا وضعیت جداره‌ها، به ارائه طرح جامع سه‌بعدی برای پروژه‌های محرک توسعه و سرمایه‌گذاری در طول خیابان نیز پرداخته شده است.