کد پروژه: 370

نام پروژه: طراحی شهری محور امام خمینی چابهار

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)

تاریخ آغاز پروژه: 1394

محل پروژه: شهر چابهار

دسته بندی: طراحی شهری

توضیحات :

محور امام خمینی چابهار مهم ترین خیابان این شهر و اصلی ترین دسترسی شرقی – غربی شهر چابهار با طول نزدیک به 6 کیلومتر است که ساحل دریا کوچک چابهار را به ورودی شرقی شهر (میدان هیئت سه نفره) متصل می­کند. قرار گیری بازار قدیم چابهار، دکه بازار، بافت تاریخی سرخریگ، مهم ترین مراکز اداری و تجاری شهر و مساجد بزرگ شیعیان و اهل سنت در اطراف این محور به خوبی نشان دهنده اهمیت آن می­باشد. با این وجود بخش زیادی از بدنه این محور دچار فرسودگی و ناکارآمدی است. پروژه طراحی شهری محور امام خمینی در راستای ارتقا کیفیت این محور و ساماندهی آن در ابعاد مختلف کالبدی، بصری، حرکت و دسترسی، اقتصادی و … تعریف شد. برای این منظور با تدوین چارچوب طراحی شهری خیابان، محور به سه سکانس گردشگری، اداری و تجاری تقسیم بندی شد و ضوابط مربوط به هر سکانس مورد تدقیق قرار گرفت. همچنین با شناسایی محدوده عام و ویژه در طول محور حوزه های نیازمند تهیه طرحهای مکمل مورد شناسایی قرار گرفتند و برای سه حوزه میدان شهدا، چهارراه پلیس و میدان 22 بهمن طرح جامع سه بعدی تدوین شد.