کد پروژه : 378

نام پروژه: طراحی شهری خیابان امام خمینی قم

کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قم

تاریخ آغاز پروژه: 1395

محل پروژه: قم- 3 و 7

دسته بندی: طراحی شهری

توضیحات :

خیابان امام خمینی قم مهمترین و تنها خیابان حرم‌نما در این شهر می‌باشد. شکلگیری خودبخودی و بی‌برنامه این خیابان، علیرغم پتانسیل بسیار بالا جهت تبدیل شدن به یک فضای شهری واجد کیفیات فضایی و ادراکی بالا، این محور را به خیابانی جداافتاده از حرم و فاقد کیفیات مطلوب تبدیل نموده است.

در وضع موجود این محور دارای مشکلات عدیده‌ای من‌جمله ترافیک شدید سواره، محجوریت عابر پیاده، انفصال حسی و بصری از حرم، کاربری‌های ناسازگار با توریسم مذهبی، جداره‌های فرسوده و عدم گرایش یه بازسازی (به دلیل تعریض قابل توجه پیشنهادی طرح تفصیلی) می‌باشد. کاربری‌ها و فعالیت‌های موجود، مانند لوازم یدکی خودرو، لوازم ایمنی، تجهیزات پزشکی، نمایشگاه‌های اتومبیل و … هیچ‌گونه سازگاری با روح این خیابان، که با حرم مطهر عجین گشته است، نداشته و عملا این خیابان را به محوری فاقد کیفیت بدل نموده است.

در پروژه حاضر تلاش شده تا ضمن توجه ویژه به حرکت پیاده و حمل‌ونقل عمومی، پیوستگی کالبدی، ادراکی، و بصری به حرم مطهر بازیابی شده، با تعدیل پیشنهادات طرح تفصیلی ساخت‌وساز و نوسازی تشویق و تسریع گردد. همچنین جهت تزریق سرزندگی در طول این محور 2600 متری ضمن تعریف پروژه‌های موضعی، به ارائه ضوابط طراحی، طراحی حجمی و نهایتا تولید نقشه‌های در مقیاس 1:500پرداخته شده است.