• تلفن: 02188736604
  • ایمیل: info@naghshepiravash.com

طراحی شهری

آخرین صلاحیت اخذ شده در زمینه طراحی شهری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شامل:

پایه یک تخصص طراحی شهری