• تلفن: 02188736604
  • ایمیل: info@naghshepiravash.com

شهرسازی

آخرین صلاحیت اخذ شده در زمینه شهرسازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شامل:

پایه یک تخصص شهرسازی