• تلفن: 02188736604
  • ایمیل: info@naghshepiravash.com

ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده

آخرین صلاحیت اخذ شده در زمینه ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شامل:

پایه دو تخصص ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده